Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozp. UE z 27.04.2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest MStudio Marcin Przywara z siedzibą w Ropczycach. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przygotowanie ofert, sporządzanie i zawieranie umów oraz realizacja zamówień. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty trzecie zajmujące się księgowością. Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat ze względu na przepisy dodatkowe. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówionych usług. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.